ความดันสูงมาก ตาพร่า เห็นแสงวิบวับ เห็นคนเดียว เป็นสามคน

 

FacebookTwitterLineGoogle+Share

รวมเรื่องสุขภาพและสุมนไพรด้วย น้ำมังคุด แซนทิพย์โกลด์