ความดันสูงมาก ตาพร่า เห็นแสงวิบวับ เห็นคนเดียว เป็นสามคน