หลวงพ่อ อัมพฤกษ์ นิ้วล็อค แขนขาไม่มีแรง มือจับช้อนไม่ได้ หนัก 25 กก.