หลวงพ่อ อัมพฤกษ์ นิ้วล็อค แขนขาไม่มีแรง มือจับช้อนไม่ได้ หนัก 25 กก.

FacebookTwitterLineGoogle+Share

รวมเรื่องสุขภาพและสุมนไพรด้วย น้ำมังคุด แซนทิพย์โกลด์