โรคต่อมลูกหมากโต

ต่อมลูกหมาก

ท่านผู้ชายจะไม่มีอาการของต่อมลูกหมากจนกระทั่งอายุย่างเข้า 40 ปีโดยเฉพาะเมื่ออายุ 60 ปีจะเริ่มมีปัญหาทางต่อมลูกหมากเช่นมะเร็งต่อมลูกหมาก ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ การตรวจต่อมลูกหมากประจำปีจะช่วยให้การวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้น

ความสำคัญของต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะหนึ่งของระบบสืบพันธ์ของผู้ชาย อยู่บริเวณใต้ต่อกระเพาะปัสสาวะหน้าต่อลำไส้ใหญ่

ต่อมลูกหมากจะอยู่รอบท่อปัสสาวะ ขนาดของต่อมลูกหมากเท่ากับ walnut
ต่อมลูกหมากประกอบด้วยกล้ามเนื้อและต่อมผลิตน้ำหล่อเลี้ยงเชื้ออสุจิที่เรียก semen
ต่อมลูกหมากจะต้องได้รับการหล่อเลี้ยงจากฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า testosterone ซึ่งสร้างมาจากอัณฑะ

การตรวจต่อมลูกหมากประจำปี

แนะนำให้ชายทุกคนควรได้รับการตรวจต่อมลูกหมากประจำทุกปีและตรวจซ้ำเมื่อเกิดอาการเหตุผลของการตรวจประจำปีคือ

 • เนื่องจากมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกจะไม่มีอาการ การตรวจพบระยะเริ่มต้นจะทำให้การรักษาได้ผลดี
 • การตรวจต่อมลูกหมากจะช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคของต่อมลูกหมากเช่น ต่อมลูกหมากโต และต่อมลูกหมากอักเสบ

อาการของผู้ป่วยที่มีโรคต่อมลูกหมาก

 • ปัสสาวะไม่พุ่ง
 • ปัสสาวะกระปริดกระปอย
 • ปัสสาวะบ่อย
 • กลั้นปัสสาวะไม่ได้
 • ต้องตื่นกลางคืนขึ้นมาปัสสาวะบ่อย
 • ปัสสาวะหยุดเป็นพักๆ
 • ปัสสาวะมีเลือด
 • ปวดเวลาปัสสาวะ

การตรวจต่อมลูกหมาก

หลังจากซักประวัติแล้วสงสัยโรคต่อมลูกหมากแพทย์จะตรวจต่อมลูกหมากอาจจะเป็นท่านอนตะแคงหรือยืนก้ม แพทย์จะใช้นิ้วสอดเข้าไปทางก้นแล้วตรวจต่อมลูกหมาก ถ้าพบก้อนหรือต่อมลูกหมากโตแพทย์จะส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

KIDNEYแสดงท่าการตรวจต่อมลูกหมาก

 

โรคของต่อมลูกหมากที่พบบ่อยได้แก่

 1. มะเร็งต่อมลูกหมาก
 2. ต่อมลูกหมากโต
 3. ต่อมลูกหมากอักเสบ แบ่งออกเป็น
Share