ไทรอยด์เป็นพิษ

สิ่งควรรรู้เกี่ยวกับไทรอยด์เป็นพิษ
      ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข มีหน้าที่สร้างและหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ออกสู่กระแสเลือด เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายทำงานปกติ โดยเฉพาะหัวใจและประสาท หากต่อมไทรอยด์ในร่างกายทำงานมากหรือน้อยเกินไปจะทำให้สมรรถภาพการทำงานแปรปรวนไป ส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
3848
สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไทรอยด์เป็นพิษ
คอพอกเป็นพิษ เกิดจากที่ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกิน โดยต่อมใต้สมองไม่สามารถควบคุมการหลั่งฮอร์โมนได้ ทำให้การหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ออกมาในกระแสเลือดเป็นจำนวนมาก โดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเล แต่มีปัจจัยบางอย่างที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพศ โรคนี้เกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 4-8 เท่า กรรมพันธุ์บางครอบครัวเป็นกันทั้ง มากดา และลูกสาว ต่อมไทรอยด์เป็นพิษจะสร้างฮอร์โมนออกมามากเกินไปต่อจะมีขนาดโตขึ้น จนมองเห็นได้ชัดเจน ถ้าคลำดูจะมีลักษณะหยุ่นไม่แข็ง อาจฟังได้ยินเสียงฟู่ๆ เนื่องจากมีเลือดไปเลี้ยงต่อมมากกว่าปกติ
ลักษณะอาการ
เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ มือสั่น มักขี้ร้อน หงุดหงิดง่าย น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการกล้ามเนื้อ่อนแรง แขนขาไม่มีแรง กลืนลำบาก มีภาวะอัมพาตเป็นครั้งคราว บางรายต้องรับประทานยาเป็นประจำ ถ้าหยุดยามักจะทำให้มีอาการเป็นพิษได้อีก
การตรวจหาระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในร่างกาย
ทำได้ 2 วิธีคือ เจาะเลือดตรวจหาระดับฮอร์โมนไทรอยด์ว่าสูงกว่าปกติหรือไม่ และการตรวจโดยกัมมันตรังสีไอโอดีน เพศหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สงสัยว่าตั้งครรภ์ควรบอกแพทย์เพราะอาจมีผลเสียต่อเด็กในครรภ์ได้
สัญญาณเตือนไฮเปอร์ไทรอยด์
ไฮเปอร์ไทรอยด์ คือ ภาวะที่ต่อไทรอยด์ทำงานมากเกินไป อาการสำคัญ เช่น
– น้ำหนักลดทั้งๆ ที่กินอาหารได้
– เหนื่อย ใจสั่น ขี้ร้อน
– บางคนอาจมีอาการเคืองตา หรือตาโปน
การรักษาไทรอยด์เป็นพิษวิธีแรก คือ ให้ยาเม็ดเพื่อควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์ ทำให้อาการต่างๆ ดีขึ้น เช่น น้ำหนักเพิ่มขึ้น ชีพจรเต้นช้าลง ใจสั่นลดลง ฯลฯ ต้องใช้ยาติดต่อกันตั้งแต่ปีครึ่งถึงสองสามปี บางรายต้องรับประทานยาเป็นประจำ ถ้าหยุดยามักทำให้อาการเป็นพิษได้อีก ข้อควรสังเกตอาการ ที่ควรรายงานให้แพทย์ทราบจากการใช้ยาเม็ด คือ มีโรคติดเชื้อบ่อย เนื่องจากฤทธิ์ยาทำให้มีเม็ดเลือดขาวต่ำในร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการไข้สูง เจ็บคอ แม่พบได้น้อยมาก มีผื่นคันตามผิวหนัง มักเป็นไม่รุนแรง มีอาการตัวเหลืองหรือตาเหลือง

วิธีที่สอง การผ่าตัดเพื่อเอาต่อมไทรอยด์บางส่วนออก ซึ่งจะทำให้ผลการรักษาเร็วกว่าวิธีกินยาเม็ด การผ่าตัดเหมาะที่จะใช้ในรายที่คอโตมากๆ หรือมีก้อนร่วมด้วย ข้อเสียการผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์ออกมากไป ทำให้ต่อมส่วนที่เหลือสร้างฮอร์โมนไม่พอใช้ ต้องกินยาฮอร์โมนไทรอยด์ทอแทนตลอดชีวิต และอาจมีเสียงแหบได้

    วิธีที่สาม การกินน้ำแร่สารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131 จะไปะสสมที่ต่อมไทรอยด์ แล้วปล่อยรังสีทำลายต่อมให้หายเป็นพิษ วิธีนี้เหมาะกับผู้ป่วยรักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล หรือผู้ป่วยที่อายุมากแล้ว แต่ห้ามใช้ในหญิงกำลังตั้งครรภ์ ข้อเสีย ถ้าได้รับน้ำแร่จำนวนน้อยก็ไม่หายขาดต้องกินซ้ำอีก หรือมากเกินไปอาจเกิดภาวะขาดฮอร์โมนได้เช่นกัน
การดูแลสุขภาพ
   1.รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมมิให้อาการคอพอกเป็นพิษรุนแรงขึ้น
2.สังเหตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น ของผลข้างเคียงของยาหรือการรักษา เพื่อรายงานอาการได้ถูกต้อง
3.ติดตามการรักษา เพื่อเป็นผลดีต่อการรักษา
4.รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะได้ทุกประเภท
FacebookTwitterLineGoogle+Share

รวมเรื่องสุขภาพและสุมนไพรด้วย น้ำมังคุด แซนทิพย์โกลด์