กิจกรรมวันออกพรรษา

วันออกพรรษา 2558

ตรงกับวันที่ 27 ตุลาคม หรือตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 

Logo-300x294

จัดกิจกรรม ประวัติวันออกพรรษา  พร้อมทั้งตักบาตรเทโว

S__1810438S__1810437S__1810436

Share