งานกฐินประจำปี2558

Logo

กราบอนุโมทนาเจ้าภาพ พนักงานและผู้ใจบุญทุกท่าน

…ในช่วง 6-7 พ.ย.58 บริษัทได้บำเพ็ญกุศลดังนี้
– นิมนต์พระราชเมธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบล มาแสดงธรรม
– มอบทุนการศึกษา 2 โรงเรียน จำนวน 40 ทุนๆ ละ 1000 บาท
– แจกสิ่งของมูลค่าประมาณชุดละ 1 พันพร้อมเงิน 300 บาท
ให้คนชราและผู้พิการ 200 ชุด รวมเงิน 1แสนเศษ
– จัดจ้างมหรสพสมโภชน์ เป้ภาณุพงษ์,นพดล ดวงพร,อิ๊ดโปงลางสะอื้น ฯลฯประมาณ 1 แสนบาท
– ค่าใช้จ่ายทำครัวและอื่น ๆ อีกประมาณ 1 แสนบาท
– เป็นประธานทอดกฐินวัดวรรณวารี อ.วารินชำราบ จ.อุบล เพื่อสร้างเมรุและเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ได้เงินรวมทั้งสิ้น 1,373,837 บาท (เฉพาะยอดของบริษัท 609,900.-)
ให้ทุกท่านที่มีส่วน พนักงานทุกคน และท่านที่อนุโมทนา มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยเทอญ

 IMG_7863

IMG_8330 IMG_7906 IMG_8169 IMG_7673 IMG_7909

Share